Glosar de termeni

3G – Third Generation este numele generației a treia de tehnologie telefonică mobilă GSM, după 2G și așa numita 2.5G

4G – Fourth Generation este numele generației a patra de tehnologie telefonică mobilă, aceasta fiind succesoarea 3G. Un sistem 4G oferă internet mobil de mare viteză. De acest sistem pot beneficia laptopurile cu o conexiune prin modem USB fără-fir, smartphonurile și alte sisteme mobile. Aplicațiile compatibile includ televiziunea mobilă high-definition, televizunea 3D, sistemele pentru conferinte video.

ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line este o tehnologie care permite transmiterea asimetrică de date digitale pe linie telefonică de cupru, mai rapid (între 1,5-8 megabiți/sec.) decât un modem voiceband convențional. Acest lucru este posibil prin folosirea frecvențelor care nu sunt utilizate de semnalul vocal digitalizat.

BGP – Border Gateway Protocol este protocolul de rutare folosit în nucleul Internetului. El menține o tabelă cu rețele IP (sau „prefixe”) care arată calea folosită pentru a ajunge la rețeaua respectivă prin diferitele sisteme autonome (AS). BGP este considerat din acest motiv un protocol de rutare vector-cale (spre deosebire de protocoalele vector-distanță, care nu păstrează toată calea). BGP nu folosește aceleași metrici ca protocoalele de rutare folosite în interiorul AS-urilor, ci ia decizii bazându-se pe cale și pe politicile de rutare ale sistemului autonom din care face parte.

Bit este unitatea de bază pentru cantitatea de informație în comunicații digitale. Un bit poate avea doar una din două valori și prin urmare poate fi pus în aplicare fizic de către un dispozitiv care poate avea două stări. Aceste valori sunt cel mai frecvent reprezentate ca fiind 0 și 1.

Byte (sau octet) este o unitate de măsură a informației echivalentă cu 8 biți de date, putând stoca, la orice moment, una dintr-un total de 256 de valori. În prezent termenul este de cele mai multe ori folosit pentru a desemna cea mai mică unitate de informație adresabilă de către un calculator. Un byte este o unitate de măsură a informației echivalentă cu 8 biți de date, putând stoca la orice moment una dintr-un total de 256 de valori.

CATV – Cable TV este un sistem de distribuire a programelor de televiziune pentru abonații prin frecvență radio (RF) transmise prin cabluri coaxiale, sau de impulsuri de lumină prin cabluri de fibră optică. Acest lucru contrastează cu televiziunea tradițională (televiziunea terestră), în care semnalul de televiziune este transmis prin aer prin unde radio și recepționat de o antenă de televiziune atașată la televizor. Programele radio FM, internetul de mare viteză, serviciile de telefonie și servicii similare de non-televiziune pot fi, de asemenea, furnizate prin intermediul acestor cabluri.

Dark Fiber este o fibră optică neutilizată, care este disponibilă pentru instalarea de circuite închiriate. Termenul este folosit în general pentru a defini partea de rețea de fibră optică a unui furnizor de telecomunicații care nu este necesară pentru nevoile proprii, fiind astfel disponibilă pentru închirierea către terți.

DSL – Digital Subscriber Line (linie de abonat digitală) și xDSL sunt o familie de tehnologii de transmitere digitală a datelor cu mare viteză (până la 210 Mbit/s), pe linii de telefon analogice, obișnuite.

E-mail sau poșta electronică desemnează sisteme pentru transmiterea sau primirea de mesaje, de obicei prin Internet. Tot „e-mailuri” („corespondențe”, „mesaje”) se numesc și mesajele individuale trimise prin aceste sisteme. Cuvântul provine din engleză de la electronic mail, poștă electronică. Uneori pentru e-mail se mai întrebuințează și denumirea simplă mail.

Ethernet este denumirea unei familii de protocoale de rețele de calculatoare bazată pe transmisia cadrelor (frames) și utilizată la implementarea rețelelor locale de tip LAN. Numele provine de la cuvântul englez ether (eter), despre care multă vreme s-a crezut că este mediul în care acționau și comunicau zeitățile. Ethernet-ul se definește printr-un șir de standarde pentru cablare și semnalizare electrică aparținând primelor două niveluri din Modelul de Referință OSI – nivelul fizic și legătură de date.

FTP – File Transfer Protocol este un protocol (set de reguli) utilizat pentru accesul la fișiere aflate pe servere din rețele de calculatoare particulare sau din Internet. FTP este utilizat începând de prin anul 1985 și actualmente este foarte răspândit. Numeroase servere de FTP din toată lumea permit să se facă o conectare la ele de oriunde din internet, și ca fișierele plasate pe ele să fie apoi transferate (încărcate sau descărcate).

FTTB – Fiber To The Building este un termen folosit pentru o rețea de telecomunicații care folosește cabluri de fibră optică de la nodul de distribuție până la clădirea în care este clientul.

Gateway (pasarelă) este un punct din rețea (un server sau chiar o rețea specială) care servește ca intrare într-o altă rețea. Acesta permite conectarea unor rețele informatice de natură, protocoale de comunicații și autorități diferite, ca de exemplu o rețea locală (LAN) și rețeaua Internet. Astfel, mai multe calculatoare, sau chiar întreaga rețea locală poate avea acces la Internet prin intermediul pasaralei.

HTML – HyperText Markup Language este un limbaj de marcare utilizat pentru crearea paginilor web ce pot fi afișate într-un browser (sau navigatorde pagini internet). Scopul HTML este mai degrabă prezentarea informațiilor – paragrafe, fonturi, tabele ș.a.m.d. – decât descrierea semanticii documentului.

HTTP – Hypertext Transfer Protocol este metoda cea mai des utilizată pentru accesarea informațiilor în Internet care sunt păstrate pe servere World Wide Web (www). Protocolul HTTP este un protocol de tip text, fiind protocolul „implicit” al www. HTTP presupune că pe calculatorul destinație rulează un program care înțelege protocolul. Fișierul trimis la destinație poate fi un document HTML (abreviație de la HyperText Markup Language), un fișier grafic, de sunet, animație sau video, de asemenea un program executabil pe server-ul respectiv sau și un editor de text.

IMAP – Interactive Mail Access Protocol este un protocol care permite accesul la mesaje din folderele de e-mail de pe un server. Spre deosebire de POP3, care este proiectat pentru a transfera și șterge e-mail-urile de pe server, scopul IMAP este de a le stoca pe toate pe server, pentru a putea fi oricând accesate din orice loc.

Internet este o rețea mondială unitară de calculatoare și alte aparate cu adrese computerizate, interconectate conform protocoalelor (regulilor) de comunicare „Transmission Control Protocol” și „Internet Protocol”. Precursorul Internetului datează din 1965, când Agenția pentru Proiecte de Cercetare Înaintate de Apărare a Ministerului Apărării din SUA (Defence Advanced Research Projects Agency, DARPA) a creat prima rețea de computere interconectate sub numele ARPAnet. Super-rețeaua Internet din zilele noastre care a împânzit întreg globul pământesc a rezultat din extinderea permanentă a acestei rețele inițiale ARPAnet. Azi pe glob există un singur Internet care oferă utilizatorilor săi o multitudine de informații și servicii.

Internet Exchange Point (IXP sau IX) este o infrastructură fizică care permite mai multor furnizori de servicii de acces la internet (ISP – Internet Service Providers) să schimbe traficul între rețelele proprii în mod liber (fără costuri) sau pe baza unor întelegeri, evitând folosirea unei părți din banda de internet livrată de furnizorii lor. Astfel, participanții dintr-un Internet Exchange își reduc o parte din costuri și își pot imbunătăți calitatea serviciilor oferite.

ISDN – Integrated Services Digital Network este o normă internațională specifică rețelei telefonice cu comutație de circuite, fiind proiectat să asigure transmisia simultană de voce și de date printr-un cablu de cupru obișnuit, rezultând o îmbunătățire substanțială a calității sunetelor și a vitezei de transport a datelor față de cele oferite în sistemele analogice.

ISP – Internet Service Provider este o firmă sau o organizație care oferă servicii de acces la internet și rețele de servere (poștă electronică, știri, web, etc.).

LAN – Local Area Network reprezintă un ansamblu de mijloace de transmisiune și de sisteme de calcul folosite pentru transportarea și prelucrarea informației. Ele sunt frecvent utilizate pentru a interconecta calculatoarele personale și stațiile de lucru din birourile companiilor și ale celorlaltor organizații, cu scopul de a partaja resurse și de a face schimb de informații.

MySQL este un sistem de gestiune a bazelor de date relațional, produs de compania suedeza MySQL AB și distribuit sub Licența Publică Generală GNU, fiind cel mai popular SGBD open-source la ora actuală.

OSPF – Open Shortest Path First este un protocol IP dinamic destinat rutării în interiorul unei rețele mari (guvernate de un singur gestionar) – sistem autonom (AS). Principial, OSPF este bazat pe caracteristicile conexiunilor dintre interfețe.

Ping este un instrument de rețea folosit pentru a verifica dacă un anumit calculator poate fi accesat prin intermediul unei rețele de tip IP. Ping trimte mesaje ICMP “echo request” (solicitare de răspuns) prin pachete adresate host-ului vizat și așteaptă răspunsul la aceste mesaje venite sub formă de răspunsuri ICMP “echo response” de la hostul destinație. Transmițând periodic astfel de pachete și calculând întârzierea cu care ajung răspunsurile, ping estimează timpul de round-trip, precum și rata de pierdere a pachetelor dintre host-uri.

POP – Point Of Presence este un nod dintr-o rețea de telecomunicații sau un punct care asigură accesul la Internet mai multor utilizatori. Constă de obicei dintr-unul sau mai multe servere, rutere și comutatoare de rețea (switches).

POP3 – Post Office Protocol – Versiunea 3 este alături de IMAP unul din protocoalele utilizate de un calculator gazdă pentru recepționarea poștei electronice (e-mail).

Router este un dispozitiv hardware sau software care conectează două sau mai multe rețele de calculatoare bazate pe „comutarea de pachete” (packet switching). Funcția îndeplinită de rutere se numește rutare. În acest articol diferențierea între rutere hardware și rutere software se face în funcție de locul unde se ia decizia de rutare a pachetelor de date. Ruterele software utilizează pentru decizie un modul al sistemului de operare, în timp ce ruterele hardware folosesc dispozitive specializate ce permit o viteză mai mare de comutare a pachetelor.

SIP – Session Initiation Protocol este un procol de semnalizare utilizat pentru crearea, modificarea și încheierea sesiunilor între doi sau mai mulți participanți. Astfel de sesiuni includ apeluri telefonice prin Internet, sesiuni multimedia, conferințe multimedia.

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol este un protocol simplu folosit pentru transmiterea mesajelor în format electronic pe Internet. SMTP folosește portul de aplicație 25 TCP și determină adresa unui server SMTP pe baza înregistrării MX (Mail eXchange, „schimb de corespondență”) din configurația serverului DNS.

SPAM este procesul de expediere a mesajelor electronice nesolicitate, de cele mai multe ori cu caracter comercial, de publicitate pentru produse și servicii dubioase, practicată în industria e-marketingului și de proprietarii de situri pornografice. SPAM-ul se distinge prin caracterul agresiv, repetat și prin privarea de dreptul la opțiune. Denumirea de SPAM este derivată dintr-o schiță umoristică a grupului britanic Monty Python, în care într-o cafenea, orice de pe meniu includea SPAM, un fel de parizer din carne de porc. În timp ce un client întreabă pe ospătar dacă are ceva care să nu conțină SPAM, acesta înșiră din nou meniul plin de SPAM.

SQL – Structured Query Language este un limbaj de programare specific pentru manipularea datelor în sistemele de manipulare a bazelor de date relaționale (RDBMS), iar la origine este un limbaj bazat pe algebra relațională. Acesta are ca scop inserarea datelor, interogații, actualizare și ștergere, modificarea și crearea schemelor, precum și controlul accesului la date.

SSL – Secure Sockets Layer este un protocol web dezvoltat de compania Netscape pentru a transmite fără risc documente private prin Internet. Pentru a cripta datele, SSL utilizează un sistem criptografic cu două chei: una publică, cunoscută de oricine, și una privată, secretă, cunoscută numai de destinatarul mesajului. Majoritatea browserelor web suportă SSL, și multe situri web utilizează protocolul de utilizator pentru a transmite informații confidențiale, cum ar fi numerele de carduri de credit. Prin convenție, URL-ul care are nevoie de o conexiune SSL începe cu https: (în loc de http:).

Switch (numit și switch de rețea sau comutator de rețea) este un dispozitiv care realizează interconectarea diferitelor segmente de rețea pe baza adreselor MAC. Dispozitivele hardware uzuale includ switch-uri, care realizează conexiuni de 10, 100 sau chiar 1000 Mb pe secundă, la viteză semi-duplex sau duplex integral.

UMTS – Universal Mobile Telecommunications System este unul din standardele generației a treia de comunicație radio mobilă 3G.

URL – Uniform Resource Locator este o secvență de caractere standardizată, folosită pentru denumirea, localizarea și identificarea unor resurse de pe Internet, inclusiv documente text, imagini, clipuri video, expuneri de diapozitive, etc.

UTP – Unshielded Twisted Pair este un tip de cablu des întâlnit în care doi conductori sunt răsuciți unul în jurul celuilalt în scopul anulării interferenței electromagnetice ce cauzează diafonie. Numărul de răsuciri pe o distanță de un metru face parte din specificațiile tipurilor de cabluri. Cu cât acest număr este mai mare, cu atât diafonia este redusă mai mult.

VLAN – Virtual Local Area Network este o rețea virtuala compusă dintr-un grup de gazde ce pot comunica indiferent de locația lor fizică, ca și cum s-ar afla în același domeniu de difuzare. O rețea de tip VLAN are aceleași atribute ca o rețea locală fizică, însă permite stațiilor să nu fie legate în același switch de rețea.

VOIP – Voice over Internet Protocol, numită și Telefonie IP sau Telefonie Internet este procesul de transmitere a conversațiilor vocale umane prin legături de date de tip IP sau prin rețele în care este folosit acest protocol.

WAN – Wide Area Network este orice rețea care conectează orașe, regiuni sau țări. De obicei rețelele de arie largă includ linii de telecomunicație publice și elementele de legătură și conectare necesare.

Wi-Fi este numele comercial pentru tehnologiile construite pe baza standardelor de comunicație din familia IEEE 802.11 utilizate pentru realizarea de rețele locale de comunicație (LAN) fără fir (wireless, WLAN) la viteze echivalente cu cele ale rețelelor cu fir electric de tip Ethernet. Suportul pentru Wi-Fi este furnizat de diferite dispozitive hardware, și de aproape toate sistemele de operare moderne pentru calculatoarele personale (PC), rutere, telefoane mobile și cele mai avansate console de jocuri.

WiMAX – Worldwide Interoperability for Microwave Access este un standard de comunicații fără fir prin care se pot transfera date la viteze de până la 40 Mbps.

WWW – World Wide Web este totalitatea siturilor, documentelor și informaților de tip hipertext legate între ele, care pot fi accesate prin rețeaua mondială de Internet. Documentele, care rezidează în diferite locații pe diverse calculatoare server, pot fi regăsite cu ajutorul unui identificator univoc numit URL. Hipertextul inclusiv imagini etc. este afișat cu un ajutorul unui program de navigare în web numit browser, care descarcă paginile web de pe un server web și le afișează pe un terminal „client” la utilizator.