Termeni de utilizare

SC Phoenix Telecom & Media Services SRL (denumită în continuare Societatea) deține și administrează la adresa www.gemenii.ro un site web prin intermediul căruia sunt prezentate informații despre serviciile și produsele furnizate de catre Societate precum și o serie de informații diverse având drept scop promovarea Societății, a serviciilor și produselor sale sau în scopul îndeplinirii unor dispoziții legale.

Utilizarea Site-ului implică acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor mai jos arătate. Serviciile furnizate prin intermediul Site-ului se adresează persoanelor peste 18 ani sau minorilor cu vârsta între 14-18 ani care au acordul părinților pentru vizitarea Site-ului. Site-ul este administrat în exclusivitate de către SC Phoenix Telecom & Media Services SRL. Pentru utilizarea Site-ului este necesar să citiți și să acceptați aceste condiții și termeni în totalitate. Vizitarea în continuare a Site-ului presupune că sunteți de acord cu aceste condiții și termeni.

Societatea își rezervă dreptul de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adăuga și/sau retrage în parte sau în întregime Condițiile și Termenii. Utilizatorul confirmă că a citit și acceptat aceste Condiții și Termeni în totalitate. În cazul în care nu acceptați Condițiile și Termenii prezentate, vă rugăm să nu mai utilizați acest site.

Întregul conținut al acestui site (imagini, texte, grafică, simboluri, mărci comerciale, logo-uri) elemente de grafică web, scripturi, programe și baze de date) este proprietatea exclusivă a SC Phonenix Telecom & Media Services SRL și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea oricăror elemente enumerate mai sus fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept se pedepsește conform legilor in vigoare. Conținutul site-ului www.gemenii.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând forma electronica, fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentanților Societății.

Responsabilitatea Societății

Societatea nu este în nici un fel răspunzatoare pentru pierderile (directe sau indirecte), pierderea unor ocazii sau oportunități de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate, de către Utilizator sau de către terții cu care Utilizatorul se află în orice raporturi juridice, ca urmare a nefuncționării sau a funcționării necorespunzătoare a Site-ului sau a site-urilor aflate în legătura cu acesta. Legăturile respective reprezintă o facilitate acordată Utilizatorilor, Societatea neavând un control asupra funcționalitatii site-rilor respective, asupra conținutului, serviciilor și produselor prezentate în acele site-uri.

De asemenea Societatea nu poate fi răspunzatoare pentru orice acțiune desfășurată de către utilizatori în baza informațiilor publicate pe Site. Informațiile și materialele sunt publicate pe Site exclusiv în scop informativ și nu reprezintă o ofertă fermă de a contracta, negenerând în sarcina Societății nicio obligație contractuală.

Utilizatorii Site-ului care solicită achiziționarea serviciilor și produselor Societății publicate pe Site trebuie să se prezinte în punctele de prezență ale Societății în vederea informării complete asupra disponibilității serviciilor și produselor, a ofertelor comerciale în vigoare sau a condițiilor contractuale inclusiv asupra tarifelor .

Date personale

Utilizatorii care furnizează SC Phoenix Telecom & Media Services SRL date cu caracter personal prin intermediul vizitării Site-ului beneficiază de toate drepturile și sunt ținute de toate obligațiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date: respectiv dreptul de acces și interventie la acestea, de opoziție cu privire la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

Legea aplicabilă

Prin vizitarea Site-ului Utilizatorul este de acord că orice dispută cu privire la utilizarea sa să fie guvernată în conformitate cu legile României iar nivelul de jurisdicție este reprezentat de către instanțele de drept comun competente din România. Site-ul poate fi accesat de pe întreg teritoriul României cât și din afara României; accesarea sa din afara României este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului.

Contact

Pentru orice informatii referitoare la Site utilizatorii pot contacta SC Phoenix Telecom & Media Services SRL la numerele de telefon 021 242 0392, 031 710 2220, 0733 999 090 sau prin e-mail la adresa info@gemenii.ro, ori în scris prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat la adresa: București, Bulevardul Ghica Tei nr. 137, sector 2.