Parametrii de calitate tehnici pentru serviciile furnizate

Parametrii de calitate tehnici pentru serviciile furnizate de Phoenix Telecom & Media Services SRL în rețeaua Gemenii Network pentru utilizatorii rezidențiali

B1. Viteza de transfer a datelor:

 • Viteza nominala/maximă de transfer a datelor este de 100/1000 Mbps
 • Viteza minim garantată de transfer a datelor: 128 kbps

B2. Întârzierea de transfer a pachetelor de date în rețeaua Gemenii Network:

 • întârzierea maximă de transfer a pachetelor de date: 10 ms
 • întârzierea medie de transfer a pachetelor de date: 1 ms

B3. Variația întârzierii de transfer a pachetelor de date în rețeaua Gemenii Network:

 • variația maximă a întârzierii de transfer a pachetelor de date: 9 ms
 • variația medie a întârzierii de transfer a pachetelor de date: 1 ms

B4. Rata pierderii pachetelor de date:

 • rata maximă a pierderii de pachete de date: 0,1%
 • rata medie a pierderii de pachete de date: 0,001%

Parametrii de calitate administrativi sunt următorii:

 • Termenul la care va începe furnizarea serviciului de acces la internet este definit ca perioada de timp dintre momentul semnării contractului de către client și cel în care serviciul contractat este funcțional
 • Termenul de remediere a deranjamentelor: 48 de ore
 • Termenul de soluționare a reclamațiilor: 30 de zile